امروز : یک شنبه ۰۳/ ۰۴/ ۱۳۹۷

آرشیو اطلاعیه برنامه ریزی و امور مدرسان

ردیفعنوانحوزهتاریخ درججزئیات
۱شیوه نامه نگارش پروپوزال و گزارش نهائی دفاع پروژه تخصصی دانشجویان ارشدبرنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۵/۱۰/۱۲ادامه
۲دستورالعمل نگارش پایان نامه کارشناسیبرنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۴/۰۳/۲۷ادامه