امروز : پنج شنبه ۰۲/ ۰۹/ ۱۳۹۶

آرشیو اطلاعیه برنامه ریزی و امور مدرسان

ردیفعنوانحوزهتاریخ درججزئیات
۱زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95برنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۵/۱۱/۰۵ادامه
۲لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم96-95برنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۵/۱۰/۲۸ادامه
۳شیوه نامه نگارش پروپوزال و گزارش نهائی دفاع پروژه تخصصی دانشجویان ارشدبرنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۵/۱۰/۱۲ادامه
۴اطلاعیه کسری مدارک تحصیلیبرنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۵/۰۹/۲۹ادامه
۵اطلاعیه مهم امتحاناتبرنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۵/۰۹/۲۸ادامه
۶لیست امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 96-95برنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۵/۰۹/۲۸ادامه
۷لیست دروس ارائه شده در حذف و اضافهبرنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۵/۰۷/۰۸ادامه
۸اطلاعیه مهم انتخاب واحدبرنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۵/۰۶/۰۱ادامه
۹تقویم و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول95برنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۵/۰۶/۰۱ادامه
۱۰لیست دروس ارائه شده در نیمسال اول 95برنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۵/۰۶/۰۱ادامه
۱۱گذراندن درس جبرانی دانش خانواده و جمعیتبرنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۵/۰۵/۲۸ادامه
۱۲ابلاغیه مدرسانبرنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۵/۰۲/۲۹ادامه
۱۳فرم طرح سوالات امتحانات(pdf)برنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۵/۰۲/۲۹ادامه
۱۴فرم طرح سوالات امتحانات(word)برنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۵/۰۲/۲۹ادامه
۱۵ساعات حضور مدرسین کارورزی ترم942برنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۴/۱۲/۱۷ادامه
۱۶ساعات حضور مدیران و کارشناسان گروه ترم 942برنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۴/۱۲/۱۷ادامه
۱۷دریافت cd مجموعه قوانین و مقررات آموزشیبرنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۴/۱۱/۱۰ادامه
۱۸پذیرش دانشجویان میهمان ترم دوم 95-94برنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۴/۱۱/۰۴ادامه
۱۹امتحان معرفی به استاد بهمن ماه 94برنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۴/۱۱/۰۴ادامه
۲۰تقویم آموزشی نیمسال دوم 95-94برنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۴/۱۱/۰۴ادامه
۲۱دروس ارائه شده در نیمسال دوم95-94برنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۴/۱۱/۰۳ادامه
۲۲زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94برنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۴/۱۱/۰۱ادامه
۲۳اطلاعیه مهم کارآفرینی و دانش خانوادهبرنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۴/۰۸/۱۱ادامه
۲۴قابل توجه دانشجویان میهمانبرنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۴/۰۶/۱۱ادامه
۲۵دستورالعمل نگارش پایان نامهبرنامه ریزی و امور مدرسان۱۳۹۴/۰۳/۲۷ادامه