امروز : پنج شنبه ۰۲/ ۰۹/ ۱۳۹۶

آرشیو اطلاعیه های خدمات آموزشی

ردیفعنوانحوزهتاریخ درججزئیات
۱درخواست سنوات تحصیلی نیمسال 952 (دانشجویان ورودی 931 و ماقبل )خدمات آموزشی۱۳۹۵/۱۱/۰۳ادامه
۲رمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحاناتخدمات آموزشی۱۳۹۵/۰۹/۳۰ادامه
۳درخواست سنوات تحصیلی 951خدمات آموزشی۱۳۹۵/۰۶/۱۸ادامه
۴اسامی دانشجویان دارای کسری مدرک اصلی خدمات آموزشی۱۳۹۵/۰۳/۰۵ادامه
۵طرح سوالات امتحانات (word)خدمات آموزشی۱۳۹۵/۰۲/۳۰ادامه
۶ارتباط با مرکزخدمات آموزشی۱۳۹۳/۰۵/۳۰ادامه
۷فرم درخواست (مکاتبات دانشجویی)خدمات آموزشی۱۳۹۳/۰۵/۲۳ادامه