امروز : پنج شنبه ۰۲/ ۰۹/ ۱۳۹۶

آرشیو اخبار

ردیفعنوانحوزهتصویرتاریخ درججزئیات
۱اولین جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد مرکزامور فرهنگیاولین جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد مرکز۱۳۹۶/۰۷/۰۵ادامه
۲ساعات ارائه خدمات آموزشی و اداری در ایام تابستانخدمات آموزشیساعات ارائه خدمات آموزشی و اداری در ایام تابستان۱۳۹۶/۰۴/۲۷ادامه
۳امتحان معرفی به استاد تیرماه96خدمات آموزشیامتحان معرفی به استاد تیرماه96۱۳۹۶/۰۴/۱۳ادامه
۴زمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم ورودی 952خدمات آموزشیزمان دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم ورودی 952۱۳۹۶/۰۴/۱۳ادامه
۵زمان ثبت درخواست انتقال برای نیمسال اول سالتحصیلی 97-96خدمات آموزشیزمان ثبت درخواست انتقال  برای نیمسال اول سالتحصیلی 97-96۱۳۹۶/۰۳/۰۹ادامه
۶معرفی دانشجویان ممتاز 951خدمات آموزشیمعرفی دانشجویان ممتاز 951۱۳۹۶/۰۲/۰۳ادامه
۷کاربرگ های مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامعبرنامه ریزی و امور مدرسانکاربرگ های مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع۱۳۹۵/۰۳/۱۲ادامه
۸پیش ثبت نام دوره کاردانی و کارشناسیواحد فناوری اطلاعاتپیش ثبت نام دوره کاردانی و کارشناسی۱۳۹۵/۰۲/۲۸ادامه
۹مجموعه قوانین آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردیواحد فناوری اطلاعاتمجموعه قوانین آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی۱۳۹۴/۱۱/۰۳ادامه
۱۰کانال رسمی مرکز علمی کاربردی نیرومحرکه در تلگرامامور پژوهشکانال رسمی مرکز علمی کاربردی نیرومحرکه در تلگرام۱۳۹۴/۰۷/۲۷ادامه
۱۱نسخه موبایل وب سایت مرکز علمی کاربردی نیرومحرکهواحد فناوری اطلاعاتنسخه موبایل وب سایت مرکز علمی کاربردی نیرومحرکه۱۳۹۴/۰۶/۲۳ادامه