امروز : شنبه ۰۵/ ۱۲/ ۱۳۹۶

آرشیو اخبار

ردیفعنوانحوزهتصویرتاریخ درججزئیات
۱اولین جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد مرکزامور فرهنگیاولین جلسه دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد مرکز۱۳۹۶/۰۷/۰۵ادامه
۲پیش ثبت نام دوره کاردانی و کارشناسیواحد فناوری اطلاعاتپیش ثبت نام دوره کاردانی و کارشناسی۱۳۹۵/۰۲/۲۸ادامه
۳مجموعه قوانین آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردیواحد فناوری اطلاعاتمجموعه قوانین آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی۱۳۹۴/۱۱/۰۳ادامه
۴کانال رسمی مرکز علمی کاربردی نیرومحرکه در تلگرامامور پژوهشکانال رسمی مرکز علمی کاربردی نیرومحرکه در تلگرام۱۳۹۴/۰۷/۲۷ادامه
۵نسخه موبایل وب سایت مرکز علمی کاربردی نیرومحرکهواحد فناوری اطلاعاتنسخه موبایل وب سایت مرکز علمی کاربردی نیرومحرکه۱۳۹۴/۰۶/۲۳ادامه