امروز : دوشنبه ۲۰/ ۰۹/ ۱۳۹۶

اطلاعیه مهم انتخاب واحد

اطلاعیه مهم انتخاب واحد
1-انتخاب واحد فقط بصورت اینترنتی و طبق زمانبندی اعلام شده در تقویم آموزشی می باشد.
2-مسئولیت عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی در انتخاب دروس بعهده دانشجو میباشد.
3-در صورت اطلاع نداشتن از نحوه انتخاب دروس و یا مشکل در زمان انتخاب واحد می توانید با شماره مرکز(2-32239981-028     داخلی6-خانم هاشمی)تماس حاصل نمایید.تارخ درج : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱